Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirjasta kokouksesta 2.7.2024

03.07.2024

Kuntalain 140. §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Länsirannikon valvontalautakunnan kokouspöytäkirja 2.7.2024 pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 4.7.2024 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla.

 

Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja:

https://smedenjulk.korsholm.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

 

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle