Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirjasta

14.12.2020

Ilmoitus Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirjasta kokouksesta 2.12.2020 

Kuntalain 140. §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Länsirannikon valvontalautakunnan kokouspöytäkirja 2.12.2020 pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona 16.12.2020 Mustasaaren kunnan verkkosivuilla. 

Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 2.12.2020:

http://smedenjulk.mustasaari.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7356 

Mustasaari 14.12.2020

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle