Ilmoitus kuulutuksesta: Havsskog Ab, kalankasvatuslaitos, Kaskinen.

09.02.2024

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.2.2024
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen
päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Havsskog Ab, kalankasvatuslaitos,
Kaskinen.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläolo

Kuulutus on nähtävillä 12.2. – 12.3.2024 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa.

Päätös on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa
www.ymparisto.fi/yva-paatokset/etela-pohjanmaa.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Virve Kustula, puh. 0295 024 017
Sähköposti: virve.kustula@ely-keskus.fi
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle