ILMOITUS KUULUTUKSESTA: Dragåsens aurinkovoimalahanke

07.06.2024

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 6.6.2024
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen
päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Dragåsens aurinkovoimalahanke, Kristiinankaupunki.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläolo
Kuulutus on nähtävillä 10.6. – 9.7.2024 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

Päätös on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa
www.ymparisto.fi/yva-paatokset/etela-pohjanmaa

Lisätietoja
Ylitarkastaja Isla Hämäläinen, puh. 0295 027 151
Sähköposti: isla.hamalainen@ely-keskus.fi

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle