ELY-keskus: Kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksymispäätös

10.06.2022

Päätös ja asia

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.6.2022 seuraavan päätöksen: Lapväärtinjoen ruoppauksen (Kristiinankaupunki) kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksyminen (kalataloudellinen kunnostus ja kalataloudelliset hoitotoimenpiteet). Suunnitelma on hyväksytty eräin muutoksin ja tarkennuksin.

Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä

Kuulutus ja päätös on julkaistu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 10.6.2022 (www.ely-keskus.fi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisesta. Asiakirjat pidetään nähtävänä oikaisuvaatimuksen jättämiselle varatun ajan loppuun saakka. Päätös
oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä 10.6 –18.7.2022 myös Kristiinankaupungin kaupungin ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselta. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 18.7.2022
klo 16.15.

Liitteet

Päätös kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksymisestä, pdf (105 kt)
Oikaisuvaatimusohje, pdf (60 kt)

Lisätietoja antaa

Ajalla 10.6 – 30.6.2022 kalastusbiologi Eeva Ruotsalainen, puhelimitse 0295 028 613 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ajalla 1.7 – 18.7.2022 kalastusbiologi Juhani Salmi, puhelimitse 0295 023 026 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle