ELY-keskus: ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta

04.11.2022

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Fingrid Oyj:n Kristiinankaupunki-Nokia 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) vireilläolosta hankkeen vaikutusalueella. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Kristiinankaupungin, Karijoen, Isojoen, Kankaanpään, Karvian, Parkanon, Ikaalisten, Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Nokian kuntien alueille.

Kuulutus julkaistaan Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla.

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 4.11.- 5.12.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (verkko-osoite edellä) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA.
Paperiversiot ovat nähtävillä kuulutuksesta ilmenevissä paikoissa.

Hanke ja arvioitavat vaihtoehdot

Voimajohtohankkeen pohjoisempana päätepisteenä on Fingridin Kristiinankaupunkiin rakennettava sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Nokialle rakennettava sähköasema. Tarkasteltava voimajohtoreittiyhteys koostuu viidestä reittiosuudesta: Kristiinankaupunki-Isojoki, Isojoki-Kankaanpää, Kankaanpää-Karvia, Karvia-Parkano ja Parkano-Nokia.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä torstaina 17.11.2022 klo 17.30–19.30. Osallistumislinkki julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivulla (verkko-osoite edellä).

Pirkanmaan ELY-keskus toimii hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena. YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 5.12.2022 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

Tampereella 4.11.2022
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle