ELY-keskuksen kuulutus: Tulvariskialueiden ehdotus kuultavana

15.03.2024

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukainen ehdotus tulvariskialueista on kuultavana. Ehdotuksen lisäksi kuultavana on samanaikaisesti suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista kuvaava asiakirja "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmisteluun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulutus on nähtävillä 15.3.–17.6.2024 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle