Elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskuksen kuulutus: Metsä Board Oyj, Kaskisten kartonkitehdas

12.01.2023

EPOELY/2982/2022

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Metsä Board Oyj, Kaskisten kartonkitehdas

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board Oyj on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Kaskisten kartonkitehdas. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hanke sijoittuu olemassa olevalle Metsä Board Oyj:n tehdasalueelle Kaskisten saarella, noin kahden kilometrin päähän Kaskisten keskustaajamasta kaakkoon. Hankealue sijoittuu noin 1,5 kilometriä pitkälle ja noin 300 metriä leveälle kaistaleelle nykyisen tehtaan länsipuolelle. Osa hankealueesta on rakentamatonta, ja rakennustoimenpiteet edellyttävät louhintaa hankealueella. Hankealueelle tulee Seinäjoki-Kaskinen rautatie ja tehdasalueen lounaispuolella sijaitsee Kaskisten syväsatama.

ARVIOINTIOHJELMAN JA KUULUTUKSEN NÄHTÄVILLÄ PITO

Asiakirjat ovat nähtävillä 12.1. – 10.2.2023 seuraavasti:

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Mielipiteet ja lausunnot

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 10.2.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, Wolffintie 35, 65101 Vaasa. Viitteeksi EPOELY/2982/2022.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta annetaan kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen lausunto sekä kuulemisessa esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 24.1.2023 klo 17.00-19.00 Bladhin talolla, Cneiffinpolku 1, 64260 Kaskinen. Kahvitarjoilu klo 16.00 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti.

Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA.

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle