Eduskuntavaalit 2023

02.03.2023

Vaalipäivä

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023 klo 09.00–20.00.

Kristiinankaupungin äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                     Äänestyspaikka                        Osoite

1. Kristiinankaupunki        Kristiinahalli                              Köydenpunojankatu 16

2. Tiukka                             Tiukan ruots. alakoulu             Lindbergintie 5

3. Härkmeri                         Härkmeren ruots. alakoulu    Henriksdalintie 9

4. Dagsmark                       NS-talo Majbo                          Åbackantie 4

5. Lapväärtti                       Lapväärtin ruots. alakoulu     Eteläinen Lapväärtintie 40

6. Skaftung                         Skaftungin NS-talo                  Friivelintie 1

7. Siipyy                               Siipyyn kyläkeskus                  Siipyyntie 640 

 

Ennakkoäänestys järjestetään 22.3.2023-28.3.2023.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja äänestysajat ovat seuraavat:

Asiointipiste, Merikatu 47, Kristiinankaupunki

 • 22.3.2023–24.3.2023 klo 9.00-18.00,
 • 25.3.2023–26.3.2023 (la–su) klo 10.00-14.00,
 • 27.3.2023–28.3.2023 klo 9.00-18.00

Lapväärtin maataloustoimisto, Uudensillantie 3, Lapväärtti 

 • 22.3.2023–24.3.2023 klo 9.00-16.00,
 • 25.3.2023–26.3.2023 (la–su) klo 10.00-14.00,
 • 27.3.2023–28.3.2023 klo 9.00-16.00

Kiertävät ennakkoäänestyspaikat ja ajankohdat:

 • Korsbäck: Korsbäcin NS-talo, Korsbäckintie 580:
  24.3.2023, klo 9.30–11.30
 • Perus: Pärus Café, Lapväärtintie 1227:
  24.3.2023, klo 13.00–15.00
 • Metsälä: Metsälän NS-talo, Metsäläntie 106:
  27.3.2023, klo 10.00–12.00

Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa ja eläkeläistaloissa järjestetään kunkin vaalitoimikunnan päätöksen mukaisesti, mikä käy ilmi kuulutuksesta ja ennakkoäänestyspaikan muista ilmoituksista. Ennakkoäänestys järjestetään seuraavilla paikoilla: Selkämeren Terveyden kuntoutusosasto, Kreivi-koti (ent. Attendon asumisyksikkö), Geritrim, Kristiinakoti, Åldersro, De Gamlas Hem, Kårkullan Kristiinankaupungin asumisyksikkö, sekä Eskoon Kristiinankaupungin asumisyksikkö.

Kotiäänestys: Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Ilmoitus kotiäänestyksestä tulee tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 21. maaliskuuta 2023 klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, Aitakatu 1, 64100 Kristiinankaupunki, puh. 040 675 5011.
Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä.

Äänestäjän henkilöllisyys: Äänestäjän on tarvittaessa esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu asiakirja). Jos henkilöllä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Äänestäjän henkilötunnus tarvitaan äänestyksen rekisteröinnissä yleisellä ennakkoäänestyspaikalla.   

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Nina Hemberg ja sihteeri Nathalie Teirfolk.

Kristiinankaupungin keskusvaalilautakunta 2.3.2023

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle