Dagsmarkin osayleiskaavan osan tarkistus

26.04.2021

Dagsmarkin osayleiskaavan osan tarkistuksen kaavaehdotus on laadittu. Kaava-alue sijaitsee Dagsmarkin kyläkeskustan eteläpuolella.

Kaavaehdotus kaavamääräyksineen on julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti 28.4.–29.5.2021 välisenä aikana.

Kaavaehdotus siihen kuuluvine kaava-asiakirjoineen on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla ja Yhdyskuntarakentamisen palvelualueen toimistossa.

Kirjalliset muistutukset jätetään Kristiinankaupungin kaupunginhallituksen kaavoitusjaostolle, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki tai sähköpostitse: kristiinankaupunki@krs.fi ennen kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan päättymistä.

Kaavoitusjaosto

Liitteet

Kaavaselostus (pdf, 1,63 mt)

Kartta - merkinnät ja määräykset (pdf, 283 kt)

Siirry "Julkiset tiedotteet"-sivulle