Ansökan om projektbidrag för ungdomsverksamhet

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Du kan fylla i den elektroniska blanketten nertill på sidan. Här kan du ladda ner utskriftsversionen: 
Projektbidrag (pdf, 133 kb)

OBS! Ansökningstiden förlängs till den 30.4.2020.

Sista ansökningsdag: 27.3.2020 (poststämpel 27.3 godkänns). Bidragen beviljas i april. 
Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13,  64101 Kristinestad

Projektbidrag för ungdomsverksamhet
- För projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Föreningar och arbetsgrupper som är verksamma i Kristinestad kan söka om projektbidrag. En beskrivning av arbetsgruppen, dess mål och syfte och gruppens medlemmar bör ingå. Personer som inte fyllt 18 år ska ha målsmans medgivande.
- Projektplan och budget skall bifogas ansökan. Projektet skall vara publikt och utformat så att andra utanför projektgruppen kan ta del av det. Projektet skall utföras under en bestämd tid och en redovisning över projektet skall inlämnas efter det att projektet slutförts. Projektbidrag utbetalas då projektet inletts.

Information:
Harriet Lindelöf Sahl, ungdomssekreterare
Tfn. 040 508 5240
harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Ansökan om projektbidrag för ungdomsverksamhet

Kontaktperson

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Projektplan

Finansiering

Projektbidrag som erhållits av staden de senaste tre åren

Projektbidrag som erhållits från annat håll under det senaste verksamhetsåret

Kostnadskalkyl och finansieringsplan (Intäkter och utgifter €)

Tilläggsuppgifter

Bilagor till stöd för ansökan