Ansökan om driftsbidrag för ungdomsföreningar

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Du kan fylla i den elektroniska blanketten nertill på sidan. Här kan du ladda ner utskriftsversionen: Driftsbidrag  (pdf, 31,6 kb)

OBS! Ansökningstiden förlängs till den 30.4.2020.

Sista ansökningsdag: 27.3.2020 (poststämpel 27.3 godkänns). Bidragen beviljas i april. 
Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13,  64101 Kristinestad

Driftsbidrag-fastighetsbidrag
Driftsbidrag beviljas föreningar som äger egen lokal och för att lokalen används för ungdomsverksamhet. I driftsbidragsansökan beaktas föregående års värmekostnader, el, vatten, väg- och gårdsplansunderhåll, avfallsavgift samt försäkringar på fastigheten. Föreningar som har större hyresinkomster än utgifter på fastigheten erhåller inte driftsbidrag. Föreningar som har verksamhetsutrymme i kommunens lokaliteter beviljas inte driftsbidrag. Bidraget är i huvudsak avsett för de ungdomsföreningar som hör till riksomfattande ungdomsförbund. Om inte ungdomslokal finns kan undantag göras.

Information:
Harriet Lindelöf Sahl, ungdomssekreterare
Tfn. 040 508 5240 
harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Ansökan om driftsbidrag för ungdomsföreningar

Utgifter (€)

Hyresinkomster

Kontaktperson