Ansökan om driftsbidrag för ungdomsföreningar

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Du kan fylla i den elektroniska blanketten nertill på sidan. Här kan du ladda ner utskriftsversionen: Driftsbidrag (pdf, 23 kb)

Sista ansökningsdag: 31.3.2023 (poststämpel 31.3 godkänns). Bidragen beviljas i april. 
Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13,  64101 Kristinestad

Driftsbidrag-fastighetsbidrag
Driftsbidrag beviljas föreningar som äger egen lokal och för att lokalen används för ungdomsverksamhet. I driftsbidragsansökan beaktas föregående års värmekostnader, el, vatten, väg- och gårdsplansunderhåll, avfallsavgift samt försäkringar på fastigheten. Föreningar som har större hyresinkomster än utgifter på fastigheten erhåller inte driftsbidrag. Föreningar som har verksamhetsutrymme i kommunens lokaliteter beviljas inte driftsbidrag. Bidraget är i huvudsak avsett för de ungdomsföreningar som hör till riksomfattande ungdomsförbund. Om inte ungdomslokal finns kan undantag göras.

Information:
Jessica Bårdsnes, verksamhetsledare för ungdomsarbete
Tfn. 040 508 5240 
jessica.bardsnes@krs.fi

Ansökan om driftsbidrag för ungdomsföreningar

Förbrukning under föregående år (Utgifter, €)

Hyresinkomster

Kontaktperson

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta jessica.bardsnes@krs.fi
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)