Understöd och bidrag

Bidrag till ungdomsverksamheten i Kristinestad.
Ansökningarna kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Sista ansökningsdag: 31.3.2021 (poststämpel 31.3 godkänns). Bidragen beviljas i april.


Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad

 

Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett


Ansökan om Projektbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett


Ansökan om driftsbidrag-fastighetsbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett

 

Information:
Harriet Lindelöf Sahl, ungdomssekreterare
040 508 5240
harriet.lindelof-sahl@krs.fi