Understöd och bidrag

Bidrag till ungdomsverksamheten i Kristinestad.
Ansökningarna kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Sista ansökningsdag: 27.3.2020 (poststämpel 27.3 godkänns). Bidragen beviljas i april.

OBS! Ansökningstiden förlängs till den 30.4.2020.


Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad

Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett

 

Ansökan om Projektbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett

 

Ansökan om driftsbidrag-fastighetsbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett

 

Information:
Harriet Lindelöf Sahl, ungdomssekreterare
040 508 5240
harriet.lindelof-sahl@krs.fi