Understöd och bidrag

Bidrag till ungdomsverksamheten i Kristinestad.
Ansökningarna kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Sista ansökningsdag: 31.3.2023 (poststämpel 31.3 godkänns). Bidragen beviljas i april.

Ansökningar med bilagor skickas till:
Serviceområdet för välfärd i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad


 Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett


Ansökan om Projektbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett


Ansökan om driftsbidrag-fastighetsbidrag för ungdomsverksamhet:

Ansökningsblankett


Information:
Jessica Bårdsnes, verksamhetsledare för ungdomsarbete
Tfn. 040 508 5240
jessica.bardsnes@krs.fi