Minneskappsäckar

Kappsäckar för att minnas gamla tider

Museiväsendet lånar ut fyra olika minneskappsäckar som kan användas vid samtal kring gamla minnen.
Minneskappsäckarna innehåller gamla föremål och annat material som stimulerar minnet och påminner om gamla tider.

Kom och bekanta med användningsmöjligheterna på adressen Lappfjärdsvägen 163C, Högåsen, 64100 Kristinestad.