Kontaktuppgifter

Museiväsendet i Kristinestad
PB 13,
Lappfjärdsvägen 163C, 3:e våningen
64100 Kristinestad

Riitta Raikio-Söderlund
tfn. +358 40 508 5230
e-post: riitta.raikio-soderlund@krs.fi