Studiesedel

Läsåret 2023-2024

Studiesedeln ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser. 

Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut studiesedlar för verksamhetsperioden 2023-2024. Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av målgrupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Studiesedlarna beviljas så långt medlen räcker.

 

Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i en kurs antingen i finska, svenska eller en datakurs per termin. Asylsökande kan inte få studiesedel.

  • Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning per termin.

  • Pensionärer får delta avgiftsfritt i en kurs inom data eller språk per termin. 

  • OBS! Om avgiften för en kurs överskrider 40 euro, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer.

    Inga fysiska studiesedlar delas ut.

    Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna och vill anhålla om en studiesedel.

    Kontakta institutets kansli för mer information.