Studiesedel

Läsåret 2020-21

Studiesedeln ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser! 

Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut s.k. studiesedlar för verksamhetsperioden 2020-21. Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Studiesedlarna delas ut så långt medlen räcker.

 

Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i en kurs antingen i finska, svenska eller en datakurs per termin. Asylsökande kan inte få studiesedel.

  • Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i en kurs eller föreläsning per termin.

  • Pensionärer får delta avgiftsfritt i en kurs inom data eller språk per termin. 

  • OBS!

    Om avgiften för en kurs överskrider 40 €, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer.

    Inga speciella studiesedlar delas ut.

    Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna.

  • Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon (06 2216200/växel) eller e-post (mi@krs.fi).