Studiesedel

STUDIESEDEL, LÄSÅRET 2019-20

ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser!

 

Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut s.k. studiesedlar för verksamhetsperioden 2017-18. Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Studiesedlarna delas ut så långt medlen räcker.

 

Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får avgiftsfritt delta i två kurser antingen i finska eller svenska samt en datakurs per termin. Asylsökande kan inte få studiesedel.

  • Arbetslösa arbetssökande får delta avgiftsfritt i två kurser / föreläsningar per termin.

  • Pensionärer får delta avgiftsfritt i två valfria kurser både inom data och språk per termin. 

  • OBS!

  • Om avgiften för en kurs överskrider 40 €, betalar deltagaren själv den resterande summan. Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer.

    Inga speciella studiesedlar delas ut.

    Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge att du hör till någon av de berörda grupperna.

  • Kontakta institutets kansli för mer information, per telefon (06 2216200/växel) eller e-post (mi@krs.fi).