ÖU-kurser

Det öppna universitet

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv (5 sp)

Kristinestads MI, Lappfjärdsvägen 163 C

ons. 4.4-2.5.2018        kl. 17.30-20.30

Åsa Teir                       anmälan senast 21.3

Kursavgift 125 € 

Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan
bidra till synsättet om mångfalden som pedagogisk resurs. Kursens syfte är också
att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med
flykting- och invandrarbakgrund.
Innehåll:
* Mångkulturell pedagogik * Mångfald och elevvariation i en skola för alla
* Interkulturell kompetens * Invandrar- och flyktingundervisning

I kursavgiften ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. De som redan är
inskrivna vid Åbo akademi vårterminen 2018 behöver inte betala denna avgift.
Anmälan per e-post till mi@krs.fi.