ÖU-kurser

Det öppna universitet

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Tidpunkt: november 2019
Plats: Närpes stadshus
Se mer info på Närpes vuxeninstituts hemsida
https://www.narpes.fi/sv/invanare/vuxeninstitutet/kurser-och-forelasningar/oppna-universitetet
Anmälan per e-post till vuxeninstitutet@narpes.fi

 

I kursavgiften för Öppna universitetskurser ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. De som redan är inskrivna vid Åbo akademi vårterminen 2019 behöver inte betala denna avgift.