ÖPU-kurser

Det öppna universitet

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Åbo Akademis öppna universitet och Närpes vuxeninstitut. Åbo Akademis studieavgift är 50 € / termin samt 25 €/sp till utbildningsanordnaren.


Läsåret 2023-2024 arrangeras inga kurser inom ÖPU via Kristinestads medborgarinstitut.