ÖPU-kurser

Det öppna universitet

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Åbo Akademis öppna universitet och Närpes vuxeninstitut. Åbo Akademis studieavgift är 50 € / termin samt 25 €/sp till utbildningsanordnaren.

UTMATTNINGSSYNDROM, 5 sp    999902

OBS! Kursen är annullerad.

Kursgården Kristina, Västra långgatan 34
MELLBERG BO
Kursavgift 125 €
fre. 17.00-20.15
lö. 09.00-15.00
22-23.1.2021 & 29-30.1.2021  
 Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom. 

 

ARBETSPLATSMOBBNING, 5 sp   999903

OBS! Kursen ordnas online via Zoom.

Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 
CARLSSON LISE-LOTTE

Kursavgift 125 €
fre. 17.00-20.00
lö. 09.00-15.00
sö. 09.00-15.00
23-25.4.2021 
Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser. 


Anmälan till  www.opistopalvelut.fi/kristinestad

Anmälan öppnas 7.9.2020 8.00