Länkar

Bildningsalliansen - Nationell samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. 

Handledning utarbetad av språklärare

Jag Lärare? - Vägledning för lärare inom den fria bildningen 

Kansalais- ja työväenopistojen liitto KOL - Intresseorganisation, vars uppgift är att bevaka medborgarinstituten och deras studerandeförbund

Avoin yliopisto Suomessa, Open University in Finland

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

TIEKE - Tietokoneen ajokortti®

Utbildningsstyrelsen

Undervisnings- och kulturministeriet