Små bidrag

Ansökningstid: Kan sökas året om, ansökningarna behandlas tre-fyra gånger per år.

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per e-post. 
Postningsadress: Serviceområde för välfärd, PB 13, 64101 Kristinestad.

Bidraget kan sökas av en enskild person, grupp, förening eller ett samfund.

Små bidrag kan ansökas t.ex. för evenemang avsedda för allmänheten, som kompletterar det nuvarande lokala kulturutbudet och för kostnader för evenemangshelheten, bl.a. marknadsförings- och utrymmeskostnader samt arvoden.

Små bidrag kan beviljas samma sökande endast en gång per kalenderår.

Blankett för utskrift: Små bidrag 

1. Sökandens personuppgifter (privatperson)

2. Sökandens uppgifter (förening/samfund/arbetsgrupp)

3. Bidragens användningsmål

4. Ansökt bidrag

5. Underskrift

Allmänna villkor för beviljande av bidrag:
-Stipendiet eller bidraget kan beviljas till en sökande vars hemkommun är Kristinestad under året som stipendiet/bidraget används.
-Redovisning över användningen av bidraget ska ges på sådant sätt som bildnings- och fritidsnämnden förutsätter.
-Bidraget får inte användas för annat ändamål än det i ansökan nämnda. Bidraget kan återkrävas om de allmänna villkoren inte uppfylls.
-Närmare om villkoren: www.kristinestad.fi > Kultur och fritid > Understöd

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta riitta.raikio-soderlund@krs.fi  
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)

Kom ihåg att fylla i alla fält som är märkta med *, annars går ansökan inte att sända.