Små bidrag

Ansökningstid: kan sökas året om, ansökningarna behandlas tre-fyra gånger per år.

Bidraget kan sökas av en enskild person, grupp, förening eller ett samfund.

Små bidrag kan ansökas t.ex. för evenemang avsedda för allmänheten, som kompletterar det nuvarande lokala kulturutbudet och för kostnader för evenemangshelheten, bl.a. marknadsförings- och utrymmeskostnader samt arvoden.

Små bidrag kan beviljas samma sökande endast en gång per kalenderår.

 

Ladda

WORD-blankett