Redovisning för användningen av bidraget

Redogör i korthet för hur planen och budgeten förverkligades samt hur verksamheten/evenemanget/projektet gagnade/gagnar den lokala kulturen.

Redovisningen kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Postningsadress: Serviceområde för välfärden i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad

Blankett för utskrift: Redovisning för användningen av bidrag

Året för tilldelning av bidraget

Mottagare

Användning av bidraget

Ansökans upprättarens personuppgifter

Underskrift