Redovisning för användningen av bidraget

Redogör i korthet för hur planen och budgeten förverkligades samt hur verksamheten/evenemanget/projektet gagnade/gagnar den lokala kulturen.

Redovisningen kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Postningsadress: Serviceområde för välfärden i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad

Blankett för utskrift: Redovisning för användningen av bidrag

Året för tilldelning av bidraget

Mottagare

Användning av bidraget

Ansökans upprättarens personuppgifter

Underskrift

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta riitta.raikio-soderlund@krs.fi  
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)

Kom ihåg att fylla i alla fält som är märkta med *, annars går ansökan inte att sända.