Projektbidrag

Ansökningstid: Kan sökas året om, ansökningarna behandlas tre-fyra gånger per år.

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Postningsadress: Serviceområde för välfärden i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad. 

Bidraget kan sökas av en enskild person, grupp, förening eller ett samfund.

Projektbidrag är av engångsnatur och uppfyller kriterierna för projekt.

Projektet ska ha en realistisk kostnadsstruktur och målsättningarna ska motsvara målsättningarna i Kristinestads strategi, stöda utvecklingsmålen för kulturverksamheten eller skapa nya verksamhetsformer.

Blankett för utskrift: Projektbidrag 

 

1. Sökandens personuppgifter (privatperson)

2. Projektbidragets användningsändamål

Projektplan och -tidtabell

4. Finansiering

Kostnadskalkyl och finansieringsplan

Intäkter

Utgifter

5. Tilläggsuppgifter

6. Underskrift

7. Bilagor