Projektbidrag

Ansökningstid: kan sökas året om, ansökningarna behandlas tre-fyra gånger per år.

Bidraget kan sökas av en enskild person, grupp, förening eller ett samfund.

Projektbidrag är av engångsnatur och uppfyller kriterierna för projekt.

Projektet ska ha en realistisk kostnadsstruktur och målsättningarna ska motsvara målsättningarna i Kristinestads strategi, stöda utvecklingsmålen för kulturverksamheten eller skapa nya verksamhetsformer.

Ladda

WORD-blankett