Konststipendium

Ansökningstid: Kan sökas året om, ansökningarna behandlas tre-fyra gånger per år.

OBS! Inga bidrag kvar för år 2022!

Bidraget kan sökas elektroniskt eller sändas per post av en yrkeskonstnär eller en person som genom sitt arbete blivit en ansedd konstnär.

Postningsadress: Serviceområde för välfärden i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad.

Stipendium för konstnär som avlagt yrkesutbildning eller som genom sitt arbete blivit en ansedd konstnär, beviljas t.ex. för att producera ett konstverk, utställningskostnader och konstfostran.

Blankett för utskrift: Konststipendium

1. Sökandens personuppgifter (privatperson)

2. Finansieringsplan

3. Bidragets användningsändamål

4. Underskrift

5. Bilagor

 

Allmänna villkor för beviljande av bidrag:
-Stipendiet eller bidraget kan beviljas till en sökande vars hemkommun är Kristinestad under året som stipendiet/bidraget används.
-Redovisning över användningen av bidraget ska ges på sådant sätt som bildnings- och fritidsnämnden förutsätter.
-Bidraget får inte användas för annat ändamål än det i ansökan nämnda. Bidraget kan återkrävas om de allmänna villkoren inte uppfylls.
-Närmare om villkoren: www.kristinestad.fi > Kultur och fritid > Understöd

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta riitta.raikio-soderlund@krs.fi  
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)

Kom ihåg att fylla i alla fält som är märkta med *, annars går ansökan inte att sända.