Konststipendium

Ansökningstid: Kan sökas året om, ansökningarna behandlas tre-fyra gånger per år.

Bidraget kan sökas elektroniskt eller sändas per post av en yrkeskonstnär eller en person som genom sitt arbete blivit en ansedd konstnär.

Postningsadress: Serviceområde för välfärden i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad.

Stipendium för konstnär som avlagt yrkesutbildning eller som genom sitt arbete blivit en ansedd konstnär, beviljas t.ex. för att producera ett konstverk, utställningskostnader och konstfostran.

Blankett för utskrift: Konststipendium

1. Sökandens personuppgifter (privatperson)

2. Finansieringsplan

3. Bidragets användningsändamål

4. Underskrift

5. Bilagor

 

Allmänna villkor för beviljande av bidrag:
-Stipendiet eller bidraget kan beviljas till en sökande vars hemkommun är Kristinestad under året som stipendiet/bidraget används.
-Redovisning över användningen av bidraget ska ges på sådant sätt som bildnings- och fritidsnämnden förutsätter.
-Bidraget får inte användas för annat ändamål än det i ansökan nämnda. Bidraget kan återkrävas om de allmänna villkoren inte uppfylls.
-Närmare om villkoren: www.kristinestad.fi > Kultur och fritid > Understöd

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta riitta.raikio-soderlund@krs.fi  
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)

Kom ihåg att fylla i alla fält som är märkta med *, annars går ansökan inte att sända.