Konststipendium

Ansökningstid: kan sökas året om, ansökningarna behandlas tre-fyra gånger per år.

Bidraget kan sökas av en yrkeskonstnär eller en person som genom sitt arbete blivit en ansedd konstnär.

Stipendium för konstnär som avlagt yrkesutbildning eller som genom sitt arbete blivit en ansedd konstnär, beviljas t.ex. för att producera ett konstverk, utställningskostnader och konstfostran.

Ladda

WORD-blankett