Bidrag till kulturverksamheten

Sista ansökningsdag torsdagen den 30.4.2020.

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post. 
Postningsadress: Serviceområde för välfärden i Kristinestad/kultur, PB 13, 64101 Kristinestad.
- 30.4.2020 poststämpel godkänns

Bidraget kan sökas av grupper, föreningar eller samfund.

Understöd konst- och kulturverksamhet kan sökas för
- föreningars, samfunds och organisationers konst- och kulturverksamhet
- kulturtjänster, festivaler, evenemang

Till ansökan bifogas:
- Förra årets bokslut och verksamhetsberättelse
- Årets budget och verksamhetsplan
- Föreningens stadgar (om sökanden är ny eller om stadgarna har ändrats sedan föregående ansökan)
- Beskrivning av arbetsgruppen: mål och syfte, medlemmar i gruppen.

Blankett för utskrift: Bidrag för kulturverksamheten

1. Samfundets uppgifter

2. Arbetsgruppens personuppgifter

3. Verksamhetens ändamål och verksamhetsformer

4. Finansiering

5. Tilläggsuppgifter

6. Underskrift

7. Bilagor