Bidrag för kulturverksamheten

Följande ansökningstid: 29.3.2019 kl.16.00
(poststämpel 29.3.2019 godkänns)

Bidraget kan sökas av grupper, föreningar eller samfund.

Understöd kan sökas t.ex. för
- festivaler, evenemang eller projekt
- föreningars, samfunds och organisationers kulturverksamhet

Till ansökan bifogas:
- Förra årets bokslut och verksamhetsberättelse
- Årets budget och verksamhetsplan
- Föreningens stadgar (om sökanden är ny eller om stadgarna har ändrats     sedan föregående ansökan)
- Beskrivning av arbetsgruppen: mål och syfte, medlemmar i gruppen

Ladda

WORD-blankett