Musiker: Harry Kinos

Bildnings- och fritidnämnden i Kristinestad valde vidsitt möte 3.5.2017 musiker Harry Kinos till Årets konstnär 2018 i Kristinestad.

Musiker/dirigent/musiklärare Harry Kinos är en betydande profil inom musiklivet i Kristinestad. Hans insatser under många år är mångsidiga och hans positiva ja glada attityd har hjälpt till att skapa god stämning inom många musikprojekt.