Ansökningsblankett

Sista ansökningsdag torsdagen den 31.3.2023.

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post.
Postningsadress
: Serviceområde för välfärden i Kristinestad/kultur, PB 13, 64101 Kristinestad  
- poststämpel 31.3.2023 godkänns

Blankett för utskrift: Bidrag för årets konstnär

Postningsadress: Serviceområde för välfärden i Kristinestad, PB 13, 64101 Kristinestad.

1. Sökandens personuppgifter (privatperson/arbetsgruppen)

2. Motivering till Årets konstnär -utnämning

3. Arbetsplan

4. Finansiering

5. Underskrift

6. Bilagor

 

Allmänna villkor för beviljande av bidrag:
-Stipendiet eller bidraget kan beviljas till en sökande vars hemkommun är Kristinestad under året som stipendiet/bidraget används.
-Redovisning över användningen av bidraget ska ges på sådant sätt som bildnings- och fritidsnämnden förutsätter.
-Bidraget får inte användas för annat ändamål än det i ansökan nämnda. Bidraget kan återkrävas om de allmänna villkoren inte uppfylls.
-Närmare om villkoren: www.kristinestad.fi > Kultur och fritid > Understöd

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta riitta.raikio-soderlund@krs.fi  
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)

Kom ihåg att fylla i alla fält som är märkta med *, annars går ansökan inte att sända.