Årets konstnär

Sista ansökningsdag fredagen den 31.3.2024.
Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas med post.

Bidraget kan sökas av en privat konstnär eller en grupp av konstnärer.

Årets konstnär utnämns för det år som följer på beslutet.

För att bidraget ska beviljas förutsätts att sökandens hemort är Kristinestad det år som bidraget används. Utnämningen gör den konstgren, som konstnären representerar, mera känd och främjar uppkomsten av arbetstillfällen och samarbete mellan den tredje sektorn och kulturinrättningar. Årets konstnär är ett samarbetsavtal med bildnings- och fritidscentralen.

Till ansökan ska bifogas en tydlig arbetsplan för konstnärsåret inklusive uppgifter om samarbetsparter, t.ex. kulturinrättningar, föreningar och/eller andra parter.
 

 Klicka på bilden för mer information.

Harry K swe

Natalia K swe

Nora L swe

Thomas K swe