Hembygdsföreningar

Kristinestadsnejdens hemsljödsförening rf.

Helena Lundman-Evars, 040 770 4118
Klockarevägen 8
64 300 Lappfjärd
helena.lundman-evars@krs.fi

Lappfjärds byaförening r.f                                 

Ordf. Ida Träskvik, 0400 645 119
Vice ordf. Martina Mitts, 040 516 7003
Sekr. Anu Mitts-Hanses, 040 870 4115
Kassör Terés Berglund, 040 770 6990
lappfjard@gmail.com
Facebook


Perus Byaförening

Allan Nyholm, 06 222 1640
Perus
64300 Lappfjärd
Facebook


Skrattnäsnejdens Hembygdsförening

Linnèa Mattfolk, 040 846 5746
Skrattnäsvägen 482
64100 Kristinestad


Härkmeri byaråd

Leif Teir, 0400 844 075
Norrvägen 80
64460 Härkmeri

Henriksdals byförening

Erik Tasanko, 050 572 0424
etasanko@saunalahti.fi


Påskmark hembygdsförening

Helena Rosenholm, 06 221 6208
Påskmarkvägen 445
64140 Tjöck
helena.rosenholm@krs.fi


Yttreby hembygdsförening rf.

Birgitta Erlands, 06 222 1556
Grannasbackvägen 51
64140 Tjöck


Siipyyn kyläyhdistys
Bror Eriksson, 0400 846 732


Hed-Vestervik Hembygdsförening

Folke Hed, 040 419 7918
Hedenvägen 495
64440 Ömossa


Stiftelsen Kilens Hembygdsgård

Ulf Grindgärds, 044 320 6566                                      
Kyrkoesplanaden 6 D 14
65100 Vasa
grindgards@gmail.com