Information om tullstugan

Alla som kom in till staden måste passera en av tullarna. I den här stugan tullades varor som fördes in från norr och väster. Smuggling förhindrades med hjälp av ett högt tullstaket runt dagens trästad. 

Efter att tullen avskaffats 1808 flyttades både Västra och Östra tullstugan till Norrstan (se fotot) för att bli epidemisjukhus och hyresbostäder. Den här stugan flyttades tillbaka till sin nuvarande plats 1967.