Utställningar

merimakasiini iloveimg converted
IMG 3390
IMG 3394
IMG 0952pien
varvet2pien
tjar5pien
varvet4pien
fides1 copy 1
fides2 copy 1

Basutställning

Byggnaden där sjöfartsmuseets basutställning finns har en fast anknytning till sjöfartens historia inom området. Skeppsredare Simon Anders Wendelin lät bygga huset i empirestil år 1837 som bostadshus för sin familj. Vindsutrymmet, där sjöfartsmuseets basutställning finns, fungerade ursprungligen som segelmakeri.

Utställningsutrymmena är byggda så att de påminner om däcket på ett segelfartyg. Här hittar man styrhytten med roder, kaptenshytten och fartygsköket. Själva utställningen hänför sig till mitten av 1800-talet, till segelfartygens blomstringstid. Utställningsföremålen kommer i huvudsak från Kristinestad och med hjälp av dem är det möjligt att bilda sig en uppfattning om olika skeden i nordisk skeppsbyggnad och sjöfart. Tillsammans med de souvenirer som hämtats från utlandet bildar utställningsföremålen en intressant helhet som berättar om sjöfarten på 1800-talet.

Utställningsföremålen har varit viktiga föremål såväl i skeppsbyggandet som i seglatsen. Här finns bl.a. en repslagares och en skeppsmätares arbetsredskap, navigeringsinstrument, en fullständig dykardräkt och dykararbetsredskap, en samling pipor dekorerade med bärnsten, miniatyrer av fartyg byggda i Kristinestad och fartygstavlor samt mycket mera!

 

Sjöfartsmagasinet

I söderstan, invid Badhusparken finns Kristinestads sjöfartsmuseums andra byggnad, sjöfartsmagasinet. Sjöfartsmagasinet fungerar som förvaringsplats för större föremål samt som service- och konserveringsutrymme. För närvarande finns i sjöfartsmagasinet utställt båtmotorer och en samling mindre segelbåtar från Kristinestad, Skaftung och Sideby.
I magasinet ordnas också växlande utställningar samt andra tillställningar.

Kristinestads Sjöhistoriska Förening har tillsammans med staden, Medborgarinstitutet och några frivilliga byggt 3 stycken miniatyrmodeller i skala 1:200, en över Varvsbackens skeppsvarvsområde i enlighet med ritningar och uppgifter från 1850-talet. Den andra modellen åskådliggör Tjärhovets verksamhet på motsatta sidan av Söderfjärden. Den tredje modellen ger en bild av Ångbåtsbryggan och Tullhuset med den nybyggda stadsbron i sten i bakgrunden. Denna modell är placerad i Rådhusets ingångshall.

 

Fides-utställningen

Fides-utställningen, som planerats som ambulerande utställning, berättar om ett finländskt segelfartyg som råkade ut för skeppsbrott utanför Kangaroo Island i Södra Australien år 1860. Fides byggdes i Kristinestad år 1857. Vid den tiden var Kristinestads handelsflotta en av de största i Finland. På 1850-talet avreste tio fartyg till Australien, däribland Fides. Fartyget ägdes av Carl-Gustav Hydén. Fartygets kapten såsom även en stor del av besättningen var kristinestadsbor.

Fides påbörjade sin resa i september 1859 lastad med tjära och trävirke. I London lastades bl.a. jordbruksprodukter, brännvin, kläder och krut. Natten mot den 21 maj år 1860 slogs fartyget i spillror mot stenarna utanför Kangaroo Island och förstördes inom ett par timmar. Kaptenen och nio besättningsmän omkom.

På 1960-70-talen lyfte sportdykare upp föremål från fartygsvraket på havsbottnen,
bl.a. skeppsklockan och hela flaskor med olivolja.

Utställningen har förverkligats som ett samarbete mellan Australien och Finland och den innehåller bilder, dokument och föremål från Fides. Dessutom innehåller utställningen en miniatyr av barkskeppet Fides som gjorts av Jouni Harju. Utställningen har visats i Australien och på olika platser i Finland.

Fides-utställningen kan beställas till er egen hemort, tilläggsuppgifter ger Kristinestads sjöfartsmuseum och Kristinestads museiväsende!