Samlingar

kokoelma1
kokoelma2

Verksamhetsidén för sjöfartsmuseet i Kristinestad är att samla och bevara de traditioner som hör samman med skeppsbyggandet och sjöfarten i Kristinestad. Denna tanke har legat som grund vid insamlingen av museets samlingar. Samlingsföremålen härstammar i huvudsak från segelfartygsepoken på 1800-talet.

Samlingarna som sjöfartsmuseet i Kristinestad äger omfattar ca 2000 föremål med anknytning till skeppsbyggande och sjöfart. Föremålen kommer i huvudsak från Kristinestad med omnejd. Bland dessa finns också mycket exotiska föremål som hämtats hem från fjärran länder. Dessutom ingår i samlingarna målningar och hundratals fotografier.