Samlingar

sisakuva1

naytempire


Lebellska köpmansgårdens samlingar upptar främst möbler, bruksföremål och prydnader från 1700-talets slut och förra hälften av 1800-talet. De äldsta föremålen i barocksalen härrör från 1600-talet. Sådana är till exempel det stora barockskåpet, tillverkat i Stralsund, och de läderklädda rådmansstolarna från Kristinestads första rådhus. De två kabinettskåpen i salen är likaså 1600-talsföremål.

Museets grundare Tyra Borg hade den bestämda ambitionen att museiföremålen skulle spegla Kristinestads historia som handelsstad och så långt som möjligt ha verifierad lokal anknytning. Med stöd av bouppteckningar och andra dokument har detta förverkligats. En del av föremålen har uppenbarligen tillhört familjerna Lebell och Holmström. Annat har tillhört kända köpmans- och skeppsredarsläkter. Påpasslig auktionsbevakning och storartade donationer har kompletterat samlingarna. Helheten i basutställningen är autentisk och levande.

I Felénska husets interiörer från senare 1800-tal och 1900-talets början finns testamenterade, donerade och deponerade möbler. Här finns också glassamlingar donerade av Carl Sjöblom och Marina Donner uppställda.

Museet äger också en betydande fotografisamling samt arkiv med dokument om gamla Kristinestad.