Museets vänner

kustavilainen
Föreningen Svenska Odlingens Vänner i Kristinestad hör till Stiftelsen Lebellska
Köpmansgårdens upprätthållare.

Genom medlemskap i föreningen kan man delta i konkreta aktiviteter till stöd för museet.
Det finns många möjligheter att utöka verksamhetsformerna med hjälp av frivilliga krafter.

Välkomna med i arbetet för att levandegöra den unika närmiljöns kulturhistoria!

 

Kontakt, Ordförande Helena Patoranta 050 5608108