Lebell och Felénska huset

UTSTÄLLNINGAR

SAMLINGAR

AKTIVITETER

MÄRKESGESTALTER

MUSEETS VÄNNER

KONTAKT 

2009 05 26 15.57.31 Lebell DSC 0409 Kopio lebell kyltti

Stilhistoriska interiörer i köpmannagård från 1700-talet

I den unika trähusmiljön nära torget i centrala Kristinestad ligger Lebellska köpmansgården. Museet visar hur en köpmannafamilj i sjöfartsstaden bodde och levde för över 200 år sedan.

Genom den pampiga porten mot Strandgatan träder man in i en gårdsmiljö med tydlig 1700-talsprägel. Tomten sträcker sig mellan två längsgående gator. Huvudbyggnaden gränsar mot Strandgatan och tunet är omgivet av fristående uthusbyggnader. Längst upp mot Östra Långgatan står ett av de få bevarade saltmagasinen från sjöfartsepokens glansdagar.

Familjen Lebells stamfader var Casimir Subkowski, en polsk krigsfånge som kom till Finland år 1702. Han satt fängslad i Gamlakarleby och träffade där unga Anna Enholm från Kristinestad. Eftersom flickans familj hade goda kontakter, frigavs fången och de två kunde gifta sig 1708. De slog sig ner i Kristinestad och Casimir Subkowski antog namnet Casper Lebell.

Den första köpmansgården uppfördes på 1720-talet, då Casper Lebell fick rätt att bedriva handel i staden. Familjens anseende och rikedom växte med sonen Casper Lebell d.y., som blev en betrodd borgare. Han skapade sig en förmögenhet på att skeppa ut tjära och trävaror och på att importera salt.

Casper Lebell d.y. lät uppföra det nuvarande tvåvåningshuset på det gamla husets plats år 1762. Då försågs byggnaden med ett högt ”karolinskt” mansardtak, vilket ersattes med ett avvalmat sadeltak i empirestil på 1850-talet.

Tre generationer Lebell och två familjer Holmström – ingifta i släkten – bodde i huset innan det övergick i andra händer.

Lebellska köpmansgården har fungerat som museum sedan 1939. Under årens lopp har man varsamt tagit fram och restaurerat interiörer från 1760-talet och fram till 1840-talet. Många detaljer i inredningen är ursprungliga. Genom gårdshelheten och den permanenta utställningens intima atmosfär får besökaren en levande bild av hur en borgarfamilj bodde under dessa årtionden.

Till museihelheten hör numera också det intilliggande Felénska huset, som invigdes 1999. Huset är en vitrappad empirebyggnad från 1841. I Felénska huset byggs så småningom upp interiörer från senare 1800-tal. Huset används som samlingslokal och utrymme för specialutställningar av olika slag.

Lebellska köpmansgården förvaltas sedan 1940 av en stiftelse.

  Öppettider

  Museet Lebellska
  köpmansgården

  1 juni - 31 augusti
  Öppet dagligen kl.11–17, 
  lördag och söndag kl.11–14
  med visning av
  basutställningen.

  Andra tider enligt
  överenskommelse.

  Info & inträdesavgifter

  Lebellska köpmansgården
  Museet öppet
  1.6-31.8.2020
  må-fre kl. 11-17, lö-sö kl. 11-14.
  Andra tider enligt
  överenskommelse per
  telefon 040 508 52 51 eller
050 5608108

  Guidning ingår i visningarna.

  Strandgatan 51-53
  64100 KRISTINESTAD
  telefon +358 6 221 21 59
  e-post: lebell@krs.fi

  Inträdesavgifter:
  4 € / vuxna
  3 € / grupper över 15 personer
  2 € / studerande
  1 € / barn och skolklasser

 

 

Feléska huset

Café Lebell sommaröppet

må-fre kl. 11–17, lö kl. 11–14.

Konstutställning, Harry och Johnny Sjöblom 6.7-9.8

Gamla kristinestadsfotografier fortlöpande utställda.

Felénska huset upplåts för möten och familjefester på beställning.