Kontaktuppgifter

Kontakt 1

Öppethållningstider 
Närmare information www.kilen.fi.

Kontakt 2

Verksamhetsledning:

styrelsens ordförande Ulf Grindgärds
tel. +358 40 0973 775 eller +358 40 684 5080
e-post: info@kilen.fi   

Program och evenemang:

programansvarig Harriet LIndelöf-Sahl
tel. +358 45 2390 294
e-post: hlindelofsahl@gmail.com 

Restaurang:

Age Teir
tel.+358 40 066 8788
e-post: info@kilen.fi 

 

Adress
Kilens hembygdsgård
Kilvägen 90
64490 Sideby