Samlingspolitiska programmet

 

I museets samlingsarbete ingår många olika arbetsuppgifter från konservering till kundbetjäning och från dokumentering av miljön till förvaring av föremål. Vi möjliggör att nutida och framtida generationer kan använda, se och forska i samlingarna och uppgifterna om dem.

Det samlingspolitiska programmet är den viktigaste grunden för samlingshanteringen då den bestämmer samlingens natur och styr det framtida samlingsarbetet. I programmet fastställs samlingsarbetets målsättningar, principer och förfaringssätt samt de centrala målen för dokumenteringsarbetet. Det styr museets dagliga samlingsarbete och är ett viktigtt redskap för ett balanserat och motiverat arbete.

Detta är Kristinestads stadsmuseum Carlsros första samlingspolitiska program. Programmet uppdateras vid behov. 

SAMLINGSPOLITISKT PROGRAM