Museets vänner

carlsro musyst
carlsro opiskelijat

Understödsföreningen för Carlsro r.f.

Föreningen ordnar programfester och talkoarbeten på Carlsro.
Verksamheten syftar till att stöda och utveckla Carlsro museum.

Understödsföreningen vill också medverka till att samla in och dokumentera
hågkomster och minnesbilder som hör ihop med Carlsros historia.

Nya medlemmar hälsas välkomna!
Medlemsavgiften är 20 euro per år.

 

 

   Information om medlemskap och föreningens verksamhet ges av:

   Understödsföreningen för Carlsro r.f.

   c/o Lars Nisula
   Strandgatan 50
   64100 Kristinestad

   Tfn: 06 221 1973