Restaurering av Villa Carlsro

Restaurering av Villa Carlsro

Syftet med restaureringsprogrammet är att återföra Villa Carlsro i det skick den ursprungligen hade i slutet av 1800-talet. Utgångspunkten är att respektera gamla byggnads- och hantverkstraditioner och material.

Restaureringsplan för åren 2020-2025 av Oy SanCon Ab.

Granskningsprotokoll

Åtgärdsplan

Kostnadsuppskattning