Kristinestads museer

I Kristinestad verkar fyra större museer och många små privatmuseer. Stadens trähusmiljö i sig utgör ett levande museum. Utom själva stadskärnan erbjuder den omgivande landsbygden fina möjligheter att uppleva det sydösterbottniska kulturlandskapet och byggnadsarvet.

Tre av museerna finns i den år 1649 grundade stadens centrum. Lebellska köpmansgården, Sjöfartsmuseet och den forna sommarvillan Carlsro presenterar borgerskapets kulturhistoria och sjöfartstradition ur var sitt intressanta perspektiv. Kilens hembygdsgård ligger i Sideby, någon mil söder om staden. Kilens museiområde rymmer över 30 byggnader och också en gästhamn. Sommartid ordnas evenemang av olika slag samt lägerskolor. Kilen ger många möjligheter att möta den särpräglade sydösterbottniska kustbygdens kultur. Kristinestad i sin helhet kan med skäl kallas ett levande museum. Uppgiften att bevara kulturmiljön, skydda det gamla och värdefulla byggnadsbeståndet och att utveckla museerna är krävande – och inspirerande.

Kristinestads museiväsende har glädjen att välkomna Dig att göra bekantskap med vårt Levande Museum via dessa sidor och självfallet också till att besöka oss i levande livet – och bli förtjust.

Välkommen!