Medborgarinstitut

   Kristinestads medborgarinstitut
   Hemsida
   
   Besöksadress: Lappfjärdsvägen 163.C, 64100 Kristinestad
 
   tfn 040 154 4805, kansli/Leena Bergvik
   tfn 040 776 6530, rektor/Anette Norrgrann

   E-post: leena.bergvik@krs.fi
   E-post: anette.norrgrann@krs.fi

kansalaisopisto

 

   Målet för den allmänna lärokursen i bildkonst är att utveckla elevens förmåga att uttrycka sig i bildform samt att tolka bilder
   och bedöma dem kritiskt. I bildkonstundervisningen handleds eleven att uttrycka sina tankar, föreställningar och känslor
   i bildform samt sätta ord på sitt arbetande och använda olika material och tekniker mångsidigt.

   Undervisningsutrymme
   Kristiinanseudun koulu
   Stationsgatan 4-6
   64100 Kristinestad
   
   Undervisning i bildkonst: Katja Paju

kuvataide

 

   Undervisningen i ämnet hantverk innehåll väljs så att de på ett mångsidigt sätt utvecklar elevernas kunskaper
   och färdigheter samt deras kännedom om och förmåga att använda olika tekniker, material och arbetsredskap.

   Undersvisningsutrymmen
   Kristinestads svenska gymnasium, musikklassrum,
   Ulrika Eleonoravägen 3
   64100 Kristinestad

   Tjöck skola
   Lindbergsvägen 5
   64140 Tjöck
   
   Undervisning i hantverk
: Ann-Christine Lundell

kasityo