Legato

   Musikinstitutet Legato
   Hemsida

   Besöksadress: Vasavägen 764, 64220 Yttermark

   tfn 040 1600 624, kansli
   tfn 040 5376 969, rektor
   tfn 040 1600 936, bitr.rektor
   tfn 044 594 3244, lärare i musikens grunder
   tfn 040 160 0680, danslärare

   E-post: kansli@legato.fi
   E-postdans@legato.fi

legato