Konstpedagogik, grundläggande konstundervisning

ruots logo

 

 

 

 

 

Klicka på logon för att öppna kulturundervisningsplanen.

 

K U L T U R U N D E R V I S N I N G S P L A N
för skolorna i Kristinestad

Målet med kulturläroplanen är att ge eleverna/studerandena en kulturell allmänbildning som utvecklas gradvis under grundskolan och gymnasiet, stöda skapandet av en kulturidentitet och skapa förståelse för kulturell mångfald. Vår kulturella tvåspråkighet och nätverkssamarbete över språkgränserna ger ett stort mervärde. Kulturundervisningen stärker kunskapen om den egna kulturen och utvecklar också elevens/studerandens uttrycksförmåga, kreativitet och självkänsla.

Grundläggande konstundervisning
I Kristinestad kan man studera och utöva olika och mångsidiga konstgrenar.
Grundundervisning ges i bildkonst, musik, dans och hantverk. Den grundläggande konstundervisningen som omfattar olika konstgrenar är målinriktad, fortskrider från
en nivå till en annan och är avsedd i första hand för barn och unga. Undervisningen ger eleven färdigheter att uttrycka sig och söka sig till fortsatta studier inom branschen.

 

Grundläggande konstundervisning i Kristinestad ordnas av följande:


Axxell, Lappfjärd har mångsidig utbildning inom musik (rock, pop, jazz) och ljudteknik för både ungdomar och vuxna samtyrkesexamen för producent inom rytmmusik i en inspirerande miljö... läs mer >

axxell logo


Kristinestads medborgarinstitut erbjuder mångsidig utbildning... läs mer >

CulturaStudia Medborgarinstitut

Musikinstitutet Legato är hela Syd-Österbottens musik- och dansinstitut... läs mer >
legato logo