Bokningar

Utrymmesreserveringen av Kulturhuset Dux görs via webbtjänsten krs.timle.fi.

Registrera dig som webbtjänstens användare före den första utrymmesreserveringen. Utrymmena kan reserveras av personer som har fyllt 18 år.

Reserverat utrymme ska avbokas senast en vecka före evenemanget ordnas.
Inom kort blir det möjligt att betala utrymmesreserveringen via suomi.fi -webbtjänsten.

Hyra 

Kulturhuset Dux, hela huset

Ortsbor

  • pris exklusive medvärdeskatt: 120,00 euro
  • pris inklusive medvärdeskatt: 148,80 euro

Icke ortsbor

  • pris exklusive medvärdeskatt: 230,00 euro
  • pris inklusive medvärdeskatt: 285,20 euro


Foajé eller utrymmen i norra sidan av huset (botten- och övervåning)

Möten

  • pris exklusive medvärdeskatt: 50,00 euro
  • pris inklusive medvärdeskatt: 62,00 euro

Kurser  

  • pris exklusive medvärdeskatt: 60,00 euro
  • pris inklusive medvärdeskatt: 74,40 euro

 

Foajé och köket (café) till festtillfällen  

  • pris exklusive medvärdeskatt: 100,00 euro
  • pris inklusive medvärdeskatt: 124,00 euro

Hyran för utrymmena faktureras av Helge och Tauno Miettunens stiftelse tills betalningen kan göras via suomi.fi -tjänsten.

Kontaktuppgifter

Helge och Tauno Miettunens stiftelse
Anja Heinänen, styrelseordförande
tfn +358 50 313 3436,
e-post: aliisa.heinanen@gmail.com

Staden Kristinestads kulturtjänster
Riitta Raikio-Söderlund, kultursekreterare
tfn +358 40 508 5230
e-post: riitta.raikio-soderlund@krs.fi