Gamla Bio Dux i ny skepnad

De grundrenoverade utrymmena i f.d. biografen Bio Dux bidrar med konst- och kulturglädje i vardagen såväl för vuxna som för barn. Den förnyade biosalongen med sin vita duk har fängslat filmens vänner och verksamheten har kommit igång igen efter en lång paus.

Utrymmena i kulturhuset Dux kan användas för många olika ändamål.
Kulturhuset som influerats av engelsk och tysk industriarkitektur är vackert i sin enkelhet med inslag av trä i interiören och med sin utmärkta akustik och moderna audivisuella teknik, t.ex. simultantolkningsmöjlighet. Salens höjd, träytor och pelare ger en mäktig och harmonisk känsla av rymd och en naturlig genklang för musiken.
I den representativa salen kan ordnas mindre konserter, fester, föreställningar, seminarier och sammanträden. Salen har 120 st fasta sittplatser.

Kulturhusets foajé är i sin enkelhet ett stämningsfullt och ljust utrymme som är lämpligt för företags- och privata tillställningar. Foajén fungerar också som pausutrymme med servering under olika tillställningar. Dessutom finns det mångsidiga omklädningsrum, wc-utrymmen, garderob, kök, sammanträdes-, verkstads- och/eller kursrum samt lager.

Kulturhuset Dux är bildnings- och fritidsverksamhetens samlingsplats/samarbetscenter dit det skall vara lätt att komma både för de organisationer/samfund som producerar servicen och för de som använder servicen. I planeringen av kulturhusets utrymmen har de rörelsehindrades behov beaktats. Salen är också försedd med en induktionsslinga för hörselskadade. I Dux finns inget cateringföretag för restaurangservice. Den som hyr utrymmet ordnar själv servicen eller beställer den av en företagare i branschen.