Stipendie för årets idrottare

ÅRETS IDROTTARE 


Belöningsperiod: 1.1.2022 - 31.12.2022

Sista inlämningsdagen 15.01.2023

Kategorier för erhållande av idrottsstipendium: 
- Individuella idrottare
- Lagidrott

Därutöver utses: 
- Årets tränare
- Årets talkoarbetare, ”Bengt Rosengård-priset”
- Årets idrottsförening

Kriterier
För att erhålla stipendium skall personen vara bosatt eller vara mantalsskriven i Kristinestad och representera en registrerad idrottsförening i Kristinestad. En idrottare kan representera en idrottsförening utanför Kristinestad om idrottsgrenen inte finns att utövas bland Kristinestads föreningar.

Föreningarna får göra nomineringar för individuella idrottare och lagidrott.
I en fritt formulerad nominering skall finnas en motivering innehållande åtminstone: 
- tävlingsnivå DM FM EM VM OS
- konkurrenssituation inom grenen 
- eventuella medaljer eller meriter
- resultat

Nomineringen för årets tränare och årets talkoarbetare görs av föreningarna med en fritt formulerad motivering.

Jury som utses av nämnden
På basen av nomineringarna utser en jury (utsedd av nämnden för ett år i gången) pristagarna. Juryn utser även ”Årets idrottsförening” (utan nominering).
Årets idrottsförening utses av Välfärdsnämndens valda jury: Henrik Ådjers, Richard Lähteenmäki och Päivi Aittamäki, sekreterare Anders Wahlberg.

Prissumma
Juryn har en fast summa på 2 500 euro att dela mellan pristagarna. Inga enskilda prissummor är på förhand fastslagna.

Belöningsperiod
Belöningsperioden är säsongbetonad. (inte kalenderårsvis som tidigare system). Perioden är under tiden: 1.1 - 31.12.2022. Nomineringarna skall vara inlämnade senast 15.1.2023 varefter stipendierna utdelas vid lämpligt tillfälle.

Information
Anders Wahlberg, Verksamhetsledare för Idrott och simhall
Tfn. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi

Årets idrottare eller årets lag

Årets tränare och årets talkoarbetare (Bengt Rosengård-priset)

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta anders.wahlberg@krs.fi 
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)